thuê xe nghệ an xe 35 chỗ cho thuê xe Nghệ An Cửa Lò Tp Vinh cho thuê xe Nghệ An Cửa Lò xe 45 SLIDE 3
thuê xe nghệ an xe 35 chỗ
cho thuê xe Nghệ An Cửa Lò Tp Vinh
cho thuê xe Nghệ An Cửa Lò
xe 45
SLIDE 3
Tp Vinh kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô

Tp Vinh kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô

Cập nhật: 23:27 Ngày 06/10/2018

thuê xe nghệ an thuê xe cửa lò thuê xe tp vinh

Tp Vinh kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô


Sáng 10/6, tại thành phố Vinh (Nghệ An) đã diễn ra lễ kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô và 10 năm thành phố Vinh đô thị loại 1.

Thành phố Vinh là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống yêu nước. Cách đây tròn 230 năm, vào năm 1788, trên đường hành quân thần tốc hướng về Kinh đô Thăng Long đại phá 29 vạn quân Thanh, khi đi qua trấn thành Nghệ An, dưới con mắt của thiên tài quân sự Nguyễn Huệ, Vinh là nơi “Hình thế rộng rãi, khí tượng tươi sáng, có thể chọn để xây dựng kinh đô mới” thuê xe nghệ an thuê xe cửa lò thuê xe tp vinh.
thuê xe nghệ an thuê xe cửa lò thuê xe tp vinh Tp Vinh kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô

Có thể nói vùng đất giữa núi Dũng Quyết và núi Kỳ Lân là vùng đất thiêng, có đủ long, ly, quy, phượng, cận thủy tựa sơn, có núi cao, sông rộng làm thành lũy tự nhiên, là vùng đất lý tưởng để xây dựng kinh thành. Cũng từ đó Hoàng đế Quang Trung đã ra chiếu chỉ cho La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp về việc xây dựng thành Phượng Hoàng Trung Đô. Tiếc rằng, mọi việc còn đang dang dở thì Hoàng đế Quang Trung lâm bạo bệnh qua đời. Tuy vậy, với sự kiện  Hoàng đế Quang Trung xây dựng Trung Đô Phượng Hoàng thành đã mở ra một dấu mốc quan trọng trong sự hình thành và phát triển của thành phố Vinh thuê xe nghệ an thuê xe cửa lò thuê xe tp vinh.

Đến nay, qua những chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành, thành phố Vinh đã khẳng định là một trong những đô thị phát triển nhanh, bền vững của cả nước. Sau 10 năm là đô thị loại 1 và 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020” và Quyết định số 2468/QĐ-TTg ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án phát triển Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị”, thành phố Vinh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng thuê xe nghệ an thuê xe cửa lò thuê xe tp vinh.

thuê xe nghệ an thuê xe cửa lò thuê xe tp vinh Tp Vinh kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,63%; giá trị gia tăng tăng 11,38%, chiếm khoảng 24,6% tổng giá trị gia tăng của tỉnh Nghệ An; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 22,2 triệu đồng (năm 2007) lên 85 triệu đồng năm 2018; thu ngân sách năm 2017 trên 2.494 tỷ đồng. Thành phố Vinh đã sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; bước đầu hình thành được các vùng kinh tế nông nghiệp sản xuất công nghệ cao tại các khu vực ngoại thành; hạ tầng giao thông, cảng hàng không được nâng cấp; diện mạo đô thị Vinh đã khang trang, hiện đại hơn rất nhiều so với trước thuê xe nghệ an thuê xe cửa lò thuê xe tp vinh.

Thành phố Vinh cũng là đơn vị dẫn đầu của tỉnh Nghệ An về chất lượng giáo dục; nếp sống văn minh đô thị từng bước được hình thành. Một số lĩnh vực của thành phố Vinh đã có các yếu tố trở thành trung tâm vùng các tỉnh Bắc Trung bộ như dịch vụ, tài chính, thương mại, y tế, giáo dục đào tạo…

Tại lễ kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô và 10 năm thành phố Vinh đô thị loại 1, lãnh đạo thành phố Vinh cũng cho biết, để thành phố Vinh ngày càng phát triển nhanh và bền vững hơn nữa, trong thời gian tới thành phố tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tăng cường thu hút các nguồn lực vào phát triển du lịch và dịch vụ thuê xe nghệ an thuê xe cửa lò thuê xe tp vinh.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt và quản lý quy hoạch; mở rộng không gian đô thị, kết nối Vinh với Cửa Lò theo hướng trở thành đô thị biển; tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Thành phố cũng tăng cường xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng chiến lược con người Vinh trong giai đoạn mới theo hướng hiện đại, văn minh, hiếu khách, thân thiện; ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới chính quyền điện tử, “Thành phố thông minh”; toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố nỗ lực xây dựng thành phố Vinh văn minh, giàu đẹp, đáng sống…

Dịp này, thành phố Vinh vinh dự đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ thuê xe nghệ an thuê xe cửa lò thuê xe tp vinh.